News

จำเป็นแค่ไหน..ที่ต้องดูแลน้องชาย

จำเป็นแค่ไหน..ที่ต้องดูแลน้องชาย

“รู้หรือไม่ครับว่า แม้ไม่ได้เอาออกไปเปื้อนฝุ่นเปื้อนโคลนที่ไหน แค่อยู่ในกางเกงใน “ก็มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ปลายจุดซ่อนเร้นชายได้ถึง 42 ชนิด” หากเราไม่มีการดูแลเรื่องของความสะอาดให้ดีพอ!!   กว่า 70% ของผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก..มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV จากน้องชายของคู่นอนที่ไม่สะอาด และผู้ชายกว่า 60% เคยเป็นสังคังมาแล้วทั้งนั้น !! และไม่สามารถหายขาดได้ “ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้..คุณถึงต้องใส่ใจในความสะอาดของน้องชายให้เป็นพิเศษมากขึ้น ….อย่างไรถึงเรียกว่าพิเศษ ใช้แค่น้ำเปล่าหรือสบู่ธรรมดาไม่ได้หรือ?? แน่นอนครับว่า ใครจะล้างน้ำเปล่าก็ย่อมได้ ถ้า!!! ทั้งวันคุณนั่งให้ลมโกรกน้องสบายๆ ไม่มีเหงื่อไคลใดๆ ไม่มีความมันที่ผิว ไม่มีการหมักหมมน้องชายถึง 3 ชั้น ด้วยขน ,...

จำเป็นแค่ไหน..ที่ต้องดูแลน้องชาย

“รู้หรือไม่ครับว่า แม้ไม่ได้เอาออกไปเปื้อนฝุ่นเปื้อนโคลนที่ไหน แค่อยู่ในกางเกงใน “ก็มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ปลายจุดซ่อนเร้นชายได้ถึง 42 ชนิด” หากเราไม่มีการดูแลเรื่องของความสะอาดให้ดีพอ!!   กว่า 70% ของผู้หญิงที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก..มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัส HPV จากน้องชายของคู่นอนที่ไม่สะอาด และผู้ชายกว่า 60% เคยเป็นสังคังมาแล้วทั้งนั้น !! และไม่สามารถหายขาดได้ “ นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมวันนี้..คุณถึงต้องใส่ใจในความสะอาดของน้องชายให้เป็นพิเศษมากขึ้น ….อย่างไรถึงเรียกว่าพิเศษ ใช้แค่น้ำเปล่าหรือสบู่ธรรมดาไม่ได้หรือ?? แน่นอนครับว่า ใครจะล้างน้ำเปล่าก็ย่อมได้ ถ้า!!! ทั้งวันคุณนั่งให้ลมโกรกน้องสบายๆ ไม่มีเหงื่อไคลใดๆ ไม่มีความมันที่ผิว ไม่มีการหมักหมมน้องชายถึง 3 ชั้น ด้วยขน ,...